Pentusuunnitelmia

Halla eli Kellokas Heavy Joik kävi luonnetestissä Haukiputaalla, tuomareina Hynynen&Keinänen. Reijo Hynynen on viime vuosina kouluttanut raatokoiraprojekteissa lappalaiskoiria etsimään poronraatoja maastosta. Kokemuksiensa perusteella hän on kaivannut koiriin enemmän työominaisuuksia; taistelunhalua ja vilkkautta. Samoilla linjoilla on toinenkin tuomareista, joka hänkin on testannut paljon lappalaiskoiria luonnetestituomarina ja luonnollisesti tavannut lappalaiskoiria myös muissa koiriin liittyvissä töissään. Keinäseltä olen myös itse kysynyt ja saanut neuvoja Tsaban koevireen korjaamiseksi. On Tsabba ollut Jarin hoivissa kesällä hoidossakin. Itse arvostan siis juuri tämän tuomarikaksikon mielipidettä lappalaisesta, armopisteitä koiran omistajan hyvän mielen takaamiseksi tuskin oli luvassa.

Hallan omistajalle Essille testi ei tuonut mukanaan yllätyksiä, vaan vain vahvisti hänen omia käsityksiään koirastaan. Puolustushalua oli tullut arjen sattumusten kautta testattua jo aiemmin ja sitä todistettavasti löytyy, niin myös testissä. Vilkashan Halla on, koiran käyttäymistä testissä ja tuomareiden loppupäätelmiä vilkkauden ja hermojen suhteen jännitin itse eniten. Testattaessa koiran ikä oli pari päivää yli 3 vuotta.

Hallan testitulos, tuloksen perässä suluissa luonnetestin virallisen tulkintaohjeen määritelmät koiran käyttäytymisen sijoittumisesta arvosteluasteikolle:

Toimintakyky    +1 Kohtuullinen (Koira ottaa kontaktin kelkkaan suurestakin pelästyksestä huolimatta hyvin vähäisillä ohjaajan avuilla. Pimeässä koiraa voidaan joutua kutsumaan)

Terävyys          +1 Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (Koira reagoi hyvin laimeasti tai ei lainkaan hyökkäykseen, tai osoittaa pelkoa)

Puolustushalu   +3 Kohtuullinen, hillitty (Koira puolustaa ohjaajaansa: joko haukkuu ja/tai murisee hyökkääjän lähestyessä, pysyy ohjaajan edessä tai sivulla. Koira palautuu nopeasti ja hyväksyy hyökkääjän hyökkäyksen loputtua, lyhyt viive sallitaan)

Taisteluhalu     +2 Kohtuullinen (Koira ottaa esineen halukkaasti ja ote on melko luja, jonkin verran pureskelua ja otteen korjausta. Mikäli koira irrottaa otteensa uhattaessa sen tulisi ottaa esine uudelleen uhkauksen jälkeen)

Hermorakenne +1 Hieman rauhaton (Koira selviytyy kaikista testin osasuorituksista. Siinä on havaittavissa lieviä merkkejä rauhattomuudesta, se rasittuu henkisesti testin edetessä. Palautumisajan pituus eri osasuoritusten välillä vaihtelee)

Temperamentti +1 Erittäin vilkas (Reaktio on hyvin nopea, väistämisliike on melko pitkä. Koira ei pysty välittömästi kohdentamaan häiriötä ja siinä esiintyy lievää keskittymiskyvyn puutetta. Koirassa ei ole havaittavissa tasapainottomuutta)

Kovuus             +3 Kohtuullisen kova (Koira, joka koettuaan oikea-aikaisen psyykkisen epämiellyttävyysreaktion uudelleen paikalle tuotaessa ei osoita pelon merkkejä ja halua välttää paikkaa)

Luoksepäästävyys +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin (Koira, joka houkuttelematta hakeutuu kosketukseen myös vieraiden ihmisten kanssa käyttäytyen ystävällisesti ja avoimesti. Luoksepäästäväksi kutsutaan myös sellaista koiraa, joka ei tutustu ihmisiin omaaloitteisesti, mutta sallii tutustuttaa itsensä heihin) ,
ja loppupisteet 158 ja laukausvarma :)

Hallalta tarkattiin kesällä Akuutissa silmät, lonkat, polvet ja kyynärät. Silmät puhtaat, samoin polvet ja kyynärät. Lonkat on lausuttu C/C, mikä tietenkin oli pienoinen yllätys. Lonkkaindeksi sillä on kuitenkin (syyskuu 2012) 101 eli ihan hyvä. BLUPindeksien laskennassa rodun indeksien keskiarvo on 100. Tarkoittaen siis, että rotuun nähden genotyypiltään keskiarvoinen koira saa tuloksen 100. Indeksi on ennuste siitä minkälaista lonkkaa koiraa mahdollisesti periyttää omien ominaisuuksiensa pohjalta, yhdistelmässä otetaan huomioon uroksen ja nartun indeksien keskiarvo. 

Joka tapauksessa Hallan luonnetestitulos varmisti minulle ja koiran omistajalle ensi talven suunnitelmat. Hallan astutusta yritetään seuraavasta juoksusta. Olen astuttanut Hallan emän Saiken kun Halla laitettiin alulle ja ollut läsnä sen syntyessä. Halla oli ainut pentu tuloksena kahdesta parin päivän välein suoritetusta, varsin helposta ja omatoimisesta astumisesta. Synnytys oli helppo ja Saike itsenäinen, varmaotteinen synnyttäjä, kuten oli Tsabbakin.

Koska myös Tsaban ja Saiken emä Taru on veljeni koirana minulle tuttu, suhtaudun suurella mielenkiinnolla Hallan mahdolliseen jälkikasvuun. Tietyt ominaisuudet rakenteissa ja luonteissa tuntuvat periytyvän voimakkaasti emälinjassa. Hallan luonnetestitulos vaikuttaa ehkä enemmän Saiken siskon Sahpen luonneominaisuuksien kanssa yhteneväiseltä. Sahpe on vähintään kohtuullisen kova, kun Saike on pehmeämpi. Samantyyppisiä eroja luonteissa on Tsabankin omassa pentueessa havaittavissa jo nyt. On enempi työkoiratyyppistä ja toisaalta pehmeämpää. Hallan isä on sama kuin Tsaban pentujenkin, 4 -vuotiaana luonnetestattu Nuka. Kun Nukakin on minulle monien vuosien ajalta yhteisistä harrastuksista tuttu ja mieleinen koira, tuntuu Hallan suunniteltu pennutus siltä, miltä haluan kasvattamisen tuntuvankin. Urosvalinta on vielä auki, mutta urokselta vaadittavat ominaisuudet selvillä.

Halla Lappalaiskoiragalleriassa

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tsekattuja

Passikuvia

Kuvaterveisiä Pietan penskoilta ja Kennelliitolta